KTV Trần Thanh Thư

Quá trình công tác:

  • Tốt nghiệp năm 2017 và công tác tại Phòng khám Tai mũi họng.
  • 2018 – nay: KTV chăm sóc da tại Phòng Khám Viện Da liễu Hà Nội – Sài Gòn
Chia sẻ
Bỏ qua